Foredrag, seminar og kurs

På denne siden finner du eksempler på foredrag, seminar og kurs vi arrangerer.  Ofte i samarbeid med andre organisasjoner eller for eksempel bydelen. 

For å se hvilke aktiviteter vi tilbyr nå, se vår Facebook-side. Der finner du sted, tidspunkter, hvordan du melder deg på osv. De fleste av våre aktiviteter er gratis, eller har en liten egenandel. Har du spørsmål? Kontakt Kubra på telefon 917 61 905. 

Seminar om vold i nære relasjoner

Kunnskap om dette temaet er viktig, og vi inviterer ofte noen fra politiet på Stovner til å holde en innledning. Ulike temaer blir tatt opp, som for eksempel vold i familien, kvinnerollen osv. 

Seminar om generasjonskonflikter

For eksempel i ekteskap blant minoriteter. Deltagerne blir også gjerne invitert til å ha dialog om hva slags konflikter man opplever på tvers av generasjoner, hva som kan være årsaken, og hva som kan være lurt å gjøre for å unngå konflikter i fremtiden. Fokus vil være på god kommunikasjon.

Seminar om HIV/AIDS

For eksempel i samarbeid med Primærmedisinsk Verksted (PMV). Seminaret vil både ha informasjon om smitte, behandling, myter/fakta, statistikk og også samtale om tabuer og stigma knyttet til samfunn og religion for HIV-positive. Deltakerne kan også komme med spørsmål og diskutere temaet.

Seminar i forbindelse med markering av FN-dagen den 24. oktober hvert år

Vi har i flere år samarbeidet med Furuset Bibliotek og Aktivitetshuset om arrangement på denne dagen. 

Seminar om valgdeltakelse

Før stortings- eller lokalvalg er vi med å arrangere folkemøter om hvorfor man bør stemme og hvordan man gjør det. I 2017 arrangerte vi også valgmøte i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Områdeløftet Lindeberg. Alle politiske partier var representert og fikk muligheten til å snakke om sitt partiprogram.

Førstehjelpskurs

Vi holder av og til førstehjelpskurs i samarbeid med Oslo Idrettskrets. Her kan du lære hva du bør gjøre om noen blir akutt syk eller skadet. Din kunnskap og innsats kan redde liv.

Kurs i mat og helse

Vi inviterer for eksempel Diabetesforbundet for å snakke om sunn og usunn mat, og hvordan kostholdet påvirker helsa og kan føre til sykdommer. Her kan du lære mye om hva som er bra å spise, og også om ulike helseutfordringer som for eksempel diabetes, overgangsalder, fibromyalgi m.m. 

Internasjonalt matlagingskurs

Kurset består av en kursrekke på 5 kvelder hvor vi lager forskjellig eretter sammen. For eksempel marokkansk, tyrkisk, somalisk, pakistansk og norsk mat. Vi har også kurskvelder hvor vi baker baker og lærer å dekorere disse. 

Kulturkvelder om ulike tema

Vi har i samarbeid med Furuset Kirke snakket om hvordan folk feirer jul i ulike miljøer. Vi blir kjent med hverandres juletradisjoner og skikker.

Om hvordan feire ID og ramadan.

Om norges nasjonaldag 17.-mai. 

Om 14. august som er den pakistanske nasjonaldagen.