Foredrag, seminar og kurs

På denne siden finner du eksempler på foredrag, seminar og kurs vi arrangerer.  Ofte i samarbeid med andre organisasjoner eller for eksempel bydelen. 

For å se hvilke aktiviteter vi tilbyr nå, se vår Facebook-side. Der finner du sted, tidspunkter, hvordan du melder deg på osv. De fleste av våre aktiviteter er gratis, eller har en liten egenandel. Har du spørsmål? Kontakt Kubra på telefon 917 61 905. 

 

Kurs i grunnleggende data

Kurs for nybegynner i hvordan bruke mobilen og PC til grunnleggende ting som å betale regninger, kommunisere med lege, bruke epost, zoom og facebook.

Seminar om ulike tema innen psykisk helse

Som for eksempel ensomhet og depresjon. 

Seminar om ulike tema innen fysisk helse

Som for eksempel demens, fibromyalgi, stoffskifte og hjerte- karsykdommer. Vi har også hatt seminar om hørsel og syn. 

Seminar om vold i nære relasjoner

Kunnskap om dette temaet er viktig, og vi inviterer ofte noen fra politiet på Stovner til å holde en innledning. Ulike temaer blir tatt opp, som for eksempel vold i familien, kvinnerollen osv. 

Seminar om generasjonskonflikter

For eksempel i ekteskap blant minoriteter. Deltagerne blir også gjerne invitert til å ha dialog om hva slags konflikter man opplever på tvers av generasjoner, hva som kan være årsaken, og hva som kan være lurt å gjøre for å unngå konflikter i fremtiden. Fokus vil være på god kommunikasjon.

Seminar om HIV/AIDS

For eksempel i samarbeid med Primærmedisinsk Verksted (PMV). Seminaret vil både ha informasjon om smitte, behandling, myter/fakta, statistikk og også samtale om tabuer og stigma knyttet til samfunn og religion for HIV-positive. Deltakerne kan også komme med spørsmål og diskutere temaet.

Seminar i forbindelse med markering av FN-dagen den 24. oktober

Vi har i flere år samarbeidet med Furuset Bibliotek og Aktivitetshuset om arrangement på denne dagen. 

Seminar om valgdeltakelse

Før stortings- eller lokalvalg er vi med å arrangere folkemøter om hvorfor man bør stemme og hvordan man gjør det. Vi har blant annet samarbeidet med Norsk Folkehjelp og Områdeløftet Lindeberg om arrangement. Alle politiske partier var da representert og fikk muligheten til å snakke om sitt partiprogram.

Førstehjelpskurs

Vi holder av og til førstehjelpskurs i samarbeid med Oslo Idrettskrets. Her kan du lære hva du bør gjøre om noen blir akutt syk eller skadet. Din kunnskap og innsats kan redde liv.

Kurs i mat og helse

Vi inviterer for eksempel Diabetesforbundet for å snakke om sunn og usunn mat, og hvordan kostholdet påvirker helsa og kan føre til sykdommer. Her kan du lære mye om hva som er bra å spise, og også om ulike helseutfordringer som for eksempel diabetes, overgangsalder, fibromyalgi m.m. 

Internasjonalt matlagingskurs

Dette er en kursrekke hvor vi lager forskjellige retter sammen. For eksempel marokkansk, tyrkisk, somalisk, pakistansk og norsk mat. Vi har også kurskvelder hvor vi baker baker og lærer å dekorere disse. 

Kulturkvelder om ulike tema

Vi har i samarbeid med Furuset Kirke snakket om hvordan folk feirer jul i ulike miljøer. Vi blir kjent med hverandres juletradisjoner og skikker.

Om hvordan feire ID og ramadan.
Om norges nasjonaldag 17.-mai. 
Om 14. august som er den pakistanske nasjonaldagen.  

Gratis hennamaling

Vakre hennategninger på hender og føtter er en gammel tradisjon i Midtøsten, Nord-Afrika, India og Pakistan. Kvinnene pynter seg gjerne med hennamaling i forbindelse med ID, eller andre store fester. Hennamalingen holder seg fin ca. 14 dager. Flere ganger i året tilbyr vi gratis hennamaling til de som kan tenke deg dette. Vi holder kurs både digitalt på zoom og fysisk, ofte i tilknytning til ID.